El Vilet Castellterçol

Moianès
El Vilet
Des de la carretera a Granera, cal prendre el camí de Vilanova.
726 m

Coordenades:

41.75371
2.09496
424758
4622827
08064-252
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001400100DG22C0001LG
Virgínia Cepero González

Masia formada per un edifici principal i diversos cossos annexos, que tanquen un barri.
L'edifici principal és de planta irregular, i consta de soterrani, planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a l'oest.
El portal d'entrada és adovellat i les obertures són rectangulars, de disposició irregular, tant de pedra carejada, sense carejar, d'obra i de fusta.
Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].