Edifici al carrer de Baix, 39 Castellterçol

Moianès
C. de Baix, 39.
728 m

Coordenades:

41.75161
2.11903
426757
4622573
08064-30
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
1674
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28711.
Fàcil
Cultural
Privada
Ajuntament de Castellterçol
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dos pisos. Forma part del Centre Espai Escènic (C. del Racó, 8), la part posterior de l'edifici que dona al carrer de Baix.
Les obertures són rectangulars, amb llinda i brancals de pedra treballada. El portal presenta la següent inscripció "Iaume Turrella. 1674". Les finestres dels dos pisos superiors es troben tapiades.
El parament de la façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, arrebossat i pintat.

Forma part del Centre Espai Escènic (C. del Racó, 8), la part posterior de l'edifici que dona al carrer de Baix.

La manufactura de la llana i el negoci de la neu van experimentar un gran desenvolupament al municipi durant el segle XVII, fet que va provocar que molts joves provinents del camp s'instal·lessin al poble, amb el conseqüent creixement del nucli urbà.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).