Casa Planella, Bricfeus o Gallés
Castellterçol

  Moianès
  C. de Josep Gallés, 10-14.
  717 m

  Coordenades:

  41.75296
  2.12103
  426925
  4622722
  Número de fitxa
  08064-31
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVI-XVII
  Any
  1674
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA.: 28712.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  6929216DG2262N0001JI
  Autoria de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dos pisos. La casa presenta també els estables, units a un pati i a un porxo obert, amb jardí al darrera.
  La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba alineada amb el carrer. En sobresurt una torratxa de planta quadrada i coberta a quatre vessants.
  La façana és de distribució bastant regular; el portal és d'arc de mig punt adovellat, amb les dovelles motllurades, i les finestres són rectangulars, també motllurades i amb ampits sobresortits. Una de les finestres presenta l'any "1674" inscrit.

  Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

  Aquesta casa va pertànyer a les famílies Bricfeus, Planella i Gallés.
  En són originaris el jesuïta Sebastià Gallés i Pujal (1812-1902) i el seu nebot Josep Gallés i Malats (1882-1920), ambdós notables pintors, especialment de temàtica religiosa.

  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
  PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).