Casa Planella, Bricfeus o Gallés Castellterçol

Moianès
C. de Josep Gallés, 10-14.
717 m

Coordenades:

41.75296
2.12103
426925
4622722
08064-31
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI-XVII
1674
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28712.
Fàcil
Residencial
Privada
6929216DG2262N0001JI
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dos pisos. La casa presenta també els estables, units a un pati i a un porxo obert, amb jardí al darrera.
La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba alineada amb el carrer. En sobresurt una torratxa de planta quadrada i coberta a quatre vessants.
La façana és de distribució bastant regular; el portal és d'arc de mig punt adovellat, amb les dovelles motllurades, i les finestres són rectangulars, també motllurades i amb ampits sobresortits. Una de les finestres presenta l'any "1674" inscrit.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

Aquesta casa va pertànyer a les famílies Bricfeus, Planella i Gallés.
En són originaris el jesuïta Sebastià Gallés i Pujal (1812-1902) i el seu nebot Josep Gallés i Malats (1882-1920), ambdós notables pintors, especialment de temàtica religiosa.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).