Edifici al carrer de Sant Llogari, 28 o can Teuler Castellterçol

Moianès
C. de Sant Llogari, 28.
725 m

Coordenades:

41.75093
2.11713
426598
4622499
08064-29
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28710.
Fàcil
Residencial
Privada
6627617DG2262N0001PI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa, una planta pis i golfes. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a la línia de carrer.
El portal d'entrada és d'arc de mig punt adovellat. La dovella central presenta un relleu de pedra emmarcat en una figura geomètrica trapezoidal. A la part inferior hi ha l'any "1674" inscrit, i a la part superior hi ha una custòdia flanquejada a ambdós costats per una rosa amb branques i fulles.
La resta d'obertures són rectangulars, de pedra treballada.
La façana és de maçoneria de pedra lligada amb morter de calç, arrebossada, deixant a la vista els elements de ressalt.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

La manufactura de la llana i el negoci del gel van experimentar un gran desenvolupament al municipi durant el segle XVII, fet que va provocar que molts joves provinents del camp s'instal·lessin al poble, amb el conseqüent creixement del nucli urbà. El carrer Sant Llogari és l'eix vertebral del nucli històric.
El relleu de la porta d'entrada va ser instal·lat com a record pel fet d'haver-se resguardat en aquest edifici la custòdia durant la processó del Corpus de l'any 1674.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).