Casal al carrer de Josep Gallés, 11 Castellterçol

Moianès
C. de Josep Gallés, 11.
717 m

Coordenades:

41.75286
2.1208
426905
4622711
08064-28
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
1607
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28709.
Fàcil
Residencial
Privada
6929810DG2262N0001PI
Virgínia Cepero González

Es tracta d'un casal que fa cantonada, amb accés al carrer Josep Gallés i al carrer del Call de l'Escudella. És un edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que segueix la línia de carrer.
La façana és de composició asimètrica i les obertures són rectangulars, emmarcades amb llindes i brancals de pedra treballada. La llinda de la finestra del pis superior presenta inscrit l'any de construcció "1607".
El portal d'entrada és d'arc de mig punt adovellat.
Les façanes són de maçoneria de pedra lligada amb morter, arrebossades i pintades, deixant vistos els elements de ressalt.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).