Creu del Padró Artés

Bages
Carrer del Padró, en el límit amb el carrer del Mig

Coordenades:

41.79899
1.95248
412974
4627989
08010-64
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
1965
Ll. Plans Oliveras i J. Escalé
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament d'Artés (C. Barquera, 41)
Jordi Montlló Bolart

A l'inici del carrer Padró, en un espai obert en forma de placeta, s'alça un pilar amb una creu llatina de pedra fosca al damunt, recordatori d'una creu que havia existit antigament. En el pilar, de secció quadrada i fet de pedra, hi ha una placa de bronze amb la següent inscripció: "Artés / Festa Major 1965 / Continuadors de la / catòlica tradició / de la vila el zelós / sacerdot Miquel Ro-/ driguez i Sala l'al/calde F. Creus Tru/llàs el president de/ l'A.C.R Josep Quinta/na Artistes construc/tors Ll. Plans Oliveras/ i J. Escalé han tornat/ a posar la creu actu/al que recorda l'altre/ dels nostres avis i vol/ ésser la continuació d'a/quella veneració i espe/rança d'avui i de sempre"
Aquesta placeta queda delimitada pel carrer del Mig.

La creu que s'observa actualment fou col·locada l'any 1965 com a acte de la Festa Major del poble.