Ajuntament Artés

Bages
Carrer Barquera, 41

Coordenades:

41.79811
1.95514
413194
4627889
08010-65
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Historicista
XX
1907
Bo
Inexistent
Si: IPA 16172
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament d'Artés (C. Barquera, 41)
Jordi Montlló Bolart

Edifici civil destinat a Casa de la Vila, format per un gran espai rectangular cobert a dues aigües. La façana, orientada a migdia, està formada per un cos central rematat per un frontó triangular i flanquejat per dues ales laterals de la mateixa alçada. El cos central està presidit per una porta adintellada que marca l'eix de l'edifici amb pilars a banda i banda amb capitells corintis. Al damunt de la porta, en la planta pis, hi ha una balconada amb una finestra també emmarcada pel mateix tipus de pilars i coronada amb un frontó triangular. En el frontó de coronament, presideix l'escut de la vila.
Els cossos laterals estan acabats amb una balustrada, les obertures són simètriques i totes coronades amb frontó.

Construcció moderna que data de l'any 1907, en uns anys de prosperitat econòmica com a fruit del procés industrialitzador i dins un conjunt de renovacions que inclou les escoles i l'església.
Les obres de remodelació foren inaugurades el 21 de Novembre de l'any 1922 per Jordi Labòria i Martorell, president de l'àrea de cooperació de la Diputació de Barcelona.