Ca la Pauleta Artés

Bages
Carrer de la Barquera, 13

Coordenades:

41.79888
1.95389
413091
4627975
08010-63
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Historicista
XIX - XX
Regular
No està habitada.
Inexistent
Si: IPA 16171
Fàcil
Sense ús
Pública
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular, que consta de planta baixa i tres pisos; coberta de teules a dues aigües i el carener paral·lel al carrer Barquera. A la planta baixa hi ha dues portes d'entrada amb arc escarser que serveixen d'accés a les cases, amb una finestra al mig. A la façana del primer pis hi ha un balcó corregut, on hi tenen sortida dues portes i una finestra entre elles. La mateixa estructura serveix per als pisos superiors, però amb balcons simples.
Les obertures, tant balcons com finestres, estan emmarcades amb pedra arenisca picada. La resta de la façana és coberta d'esgrafiats amb motius florals. El fons és de color rosa i les parts que sobresurten són de color verd. La coberta sobresurt formant una petita cornisa. La seva composició és simètrica.

El carrer de la Barquera es va formar en el segle XVIII; però Ca la Pauleta o Paulina és una mica posterior a les cases que l'envolten, si més no en la seva presència actual. Correspon a finals del segle XIX i fou edificada per un fradistern del mas de la Vila de Calders que hi anà a viure. Per aquest motiu també es coneix la casa com a Can Vila. El nom de Ca la Paulina li ve de la botiga que hi havia a la planta baixa.

FERRER, Ll. i BONET, A. (1990) Artés. Societat i economia d'un poble de la Catalunya Central. Ajuntament d'Artés.