Cal Sitges Artés

Bages
Carrer Les Parres, s/n

Coordenades:

41.79625
1.95469
413154
4627683
08010-62
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Racionalisme
XX
1917
Bo
Legal
Normes subsidiàries, article 143 (20.03.2006)
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament d'Artés (C. Barquera, 41)
Jordi Montlló Bolart

Recinte industrial de planta rectangular que consta de dues naus amb coberta de teules a dues aigües, i el carener paral·lel als costats llargs. A la capçalera de les naus hi ha un edifici de planta baixa i pis, de planta poligonal i la coberta, a diferents nivells, plana. Feia les funcions d'oficines de la cooperativa.
Els murs de l'edifici són d'obra arrebossada i pintats. Les obertures estan emmarcades amb maó vist de color vermell. Les finestres són de triple ull rectangular separats per dos pilars de maó vist a joc amb els marcs. L'ull central és més alt que els laterals. Alguna porta té per damunt la llinda unes obertures semblants.
Conserva la xemeneia.

Era la fàbrica de la cooperativa industrial anomenada "La tèxtil d'Artés", creada com a conseqüència immediata de la Revolta dels Burots, l'any 1917. Era coneguda amb el nom popular de la Fàbrica Nova, en contraposició a la fàbrica de Can Berenguer, que durant tants anys havia exercit un poder econòmic, polític, social i fins i tot religiós sobre la població d'Artés.
Fou construïda amb l'esforç de molts sectors socials, com propietaris de terres i botiguers. Obtingué els permisos municipals el juny de l'any 1917 per tal de construir un edifici destinat a fabricar filats i teixits de cotó.
La construcció oficial es va escripturar el 5 d'abril de l'any 1918. Els estatuts definien l'empresa com a cooperativa dels obrers per a la fabricació de filats i teixits de cotó.
El primer consell d'administració estava format per Lluís Galobardes, Enric Sallés, Claudi Sala i Josep Ballús. Josep Vila fou anomenat gerent.
L'any 1922, per fer rendible l'empresa, l'edifici i la maquinària foren arrendats als fabricants cotoners Jaume i Climent Aguilar. A l'any 1929, fou traspassada a Jaume Sitges i Riera per 140.000 ptes.

GIRBAU i FONTS, Gerard (2006). La revolta dels burots (1917). Episodi singular de la història d'Artés. Col·lecció Temes d'Artés, núm. 2. Ajuntament d'Artés i Centre d'Estudis del Bages. Artés.