Casanova de la Vila Lluçà

Osona
Sector nord del terme municipal
A 2500 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 6'850

Coordenades:

42.09828
2.07663
423646
4661101
08109-65
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Regular
La cantonada sud-oest de l'edifici presenta esquerdes i la teulada es troba en mal estat.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A004000100000BI
Jordi Compte i Marta Homs

La Casanova de la Vila està situada sobre un aflorament rocós en un punt lleugerament elevat a l'est de Borrassers i a l'oest de la Vila d'Alpens, uns metres al sud del serrat dels Tudons.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb estructures adossades al nord i una pallissa ubicada uns metres a l'oest. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb arrebossat escrostonat i amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, mostra una disposició d'obertures simètrica. A nivell de planta baixa hi ha un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra treballada i una finestra emmarcada amb maó a cada costat. Al primer pis hi ha una finestra balconera central emmarcada amb maó i una finestra emmarcada amb maó a cada costat. A les golfes hi ha una galeria central formada per tres obertures d'arc de mig punt amb una senzilla motllura al capitell i dues finestres emmarcades amb maó, una a cada costat.
La façana est conté cinc finestres emmarcades amb maó, dues a la planta baixa, dues al primer pis i una a les golfes. A la dreta hi ha adossada una estructura bastida amb murs de maçoneria de pedra i amb teulada d'una vessant. Al nivell inferior conté un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra treballada i maó i al superior, on el mur és d'obra vista, queda tancat amb petites obertures entre maons.
La façana nord es troba dominada, en el nivell de planta baixa, per les l'estructura adossada, parcialment aterrada a l'extrem oest. L' estructura no té obertures al nivell inferior i queda oberta al nivell superior amb pilars d'obra vista. Pròpiament a la façana, no hi ha obertures.
La façana oest conté una porta emmarcada amb maó i una finestra petita emmarcada amb maó a nivell de planta baixa. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb maó i a les golfes una altra finestra emmarcada amb maó. A l'esquerra hi ha adossada l'estructura que sobresurt al nord de la masia, en aquesta part amb una porta d'arc rebaixat emmarcada amb brancals de pedra treballada i arc de maó, quedant el nivell superior tancat amb parament d'obra vista.
Uns metres a l'oest de la masia i aprofitant un important desnivell entre el pla on es troba la masia i una feixa inferior hi ha la pallissa. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb obra vista i sustentada interiorment amb pilars d'obra vista. Les obertures es troben emmarcades amb maó i destaca especialment un ample portal d'arc de mig punt ubicat en el nivell inferior i emmarcat amb brancals de pedra treballada i arc de maons a plec de llibre.

La Casanova de la Vila es troba documentada en una llibreta de compliment pasqual de 1916. Segons la tipologia constructiva podria ser lleugerament anterior.

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.