Casa Mullol Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Cort, 6

Coordenades:

41.34684
1.69822
391093
4578078
08305-346
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
Historicista
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13305CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa que fa cantonada amb el carrer de la Cort i el carrer del Campanar; és de planta rectangular i consta de planta baixa, planta pis i golfes; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
La façana és de composició geomètrica. La planta baixa ha estat transformada amb un comerç sense respectar les línies arquitectòniques originals. Pel que fa a la planta pis, trobem un balcó corregut de la mateixa amplada que la façana, amb dues obertures adintellades, amb trencaaigües. Entre les dues obertures hi ha un motiu ornamental de pedra en forma de cercle del que surt una creu floral. A la planta de les golfes, trobem tres obertures amb arc conopial. El coronament és amb cornisa.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.