Casa Mullol Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de la Cort, 6

  Coordenades:

  41.34684
  1.69822
  391093
  4578078
  08305-346
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  Historicista
  XIX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13305CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa que fa cantonada amb el carrer de la Cort i el carrer del Campanar; és de planta rectangular i consta de planta baixa, planta pis i golfes; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
  La façana és de composició geomètrica. La planta baixa ha estat transformada amb un comerç sense respectar les línies arquitectòniques originals. Pel que fa a la planta pis, trobem un balcó corregut de la mateixa amplada que la façana, amb dues obertures adintellades, amb trencaaigües. Entre les dues obertures hi ha un motiu ornamental de pedra en forma de cercle del que surt una creu floral. A la planta de les golfes, trobem tres obertures amb arc conopial. El coronament és amb cornisa.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.