Casa Santacana Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de Puigmoltó, 31

Coordenades:

41.34781
1.70061
391295
4578183
08305-345
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
Modern
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13319CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa, pis i golfes, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana.
A la planta baixa hi trobem una petita porta d'entrada adintellada. En un lateral a una alçada insuficient per tractar-se d'un pis, però massa alta per ser de la planta baixa, hi ha una obertura quadrada amb una persiana. Segurament es tracta d'una escala. A la planta pis, si que hi ha una finestra amb l'ampit, els muntants i la llinda de pedra treballada i motllurada. A les golfes, trobem dues petites obertures de les mateixes característiques que l'anterior.
El parament és llis, amb un sòcol afegit de plaques de pedra rectangulars i el coronament és amb un ràfec.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.