Casa Santacana Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de Puigmoltó, 31

  Coordenades:

  41.34781
  1.70061
  391295
  4578183
  08305-345
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Modern
  XVIII-XIX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13319CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa, pis i golfes, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana.
  A la planta baixa hi trobem una petita porta d'entrada adintellada. En un lateral a una alçada insuficient per tractar-se d'un pis, però massa alta per ser de la planta baixa, hi ha una obertura quadrada amb una persiana. Segurament es tracta d'una escala. A la planta pis, si que hi ha una finestra amb l'ampit, els muntants i la llinda de pedra treballada i motllurada. A les golfes, trobem dues petites obertures de les mateixes característiques que l'anterior.
  El parament és llis, amb un sòcol afegit de plaques de pedra rectangulars i el coronament és amb un ràfec.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.