Casa Almirall Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de Puigmoltó, 32

Coordenades:

41.3474
1.7004
391276
4578138
08305-344
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13317CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
La façana es divideix en dos cossos: el principal, a l'esquerra, és l'entrada a l'habitatge; i el de la dreta amb l'entrada de vehicles. A la planta baixa del cos principal, trobem l'entrada centrada amb un arc de mig punt i dues finestres als costats, adintellades i amb reixa de ferro. A la planta pis, damunt de cada finestra de la planta baixa, hi ha dos balcons d'obertura única adintellada. En destaquen les llosanes o peanyes, que són de pedra fetes d'una única peça treballada. En el nivell de les golfes, les obertures són dues i quadrades. El cos de la dreta, té a la planta baixa una porta de garatge, de recent factura, i al seu damunt, un balcó de les mateixes característiques que els altres. Al seu damunt, hi trobem una altra obertura quadrada de les golfes.
El parament és arrebossat i marcat, simulant carreus regulars. El coronament és amb ràfec.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.