Casa Miró Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carretera d'Igualada, 6

Coordenades:

41.3477
1.7028
391478
4578168
08305-343
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XIX
Dolent
sembla deshabitada i des del carrer es veuen falsos sostres ensorrats.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 13328CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa, dos pisos i golfes, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
La façana te una composició simètrica a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa, trobem tres portals d'arc rebaixat amb l'emmarcament de pedra treballada. En les dues plantes pisos es repeteix la distribució de les obertures: balcó corregut amb tres obertures adintellades, amb els muntants i llindes motllurats. A les golfes, trobem tres ulls de bou el·líptics. El parament és llis a tota la façana i el coronament amb cornisa.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.