Casa Figueres Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Indústria, 3

Coordenades:

41.3466
1.69869
391132
4578051
08305-347
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1875
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13336CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular i que consta de planta baixa i tres pisos.
La composició de la façana és simètrica a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa, la porta d'accés està centrada, a banda i banda s'obren entrades a comerços. En el primer pis ens trobem un balcó corregut, que sobresurt en la seva part central, amb tres obertures d'arc escarser. Els dos pisos superiors tenen idèntica distribució de les obertures: tres balcons d'obertura única, seguint els eixos de simetria i suportats per carteles.
A la falsa clau hi ha la data de 1875 i per sota les quatre barres.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.