Casa Monsarro Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de la Constitució, 8

Coordenades:

41.34717
1.69825
391096
4578115
08305-348
Patrimoni immoble
Edifici
Historicista
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13309CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de la Plaça de la Constitució, és de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos. Els pisos superiors s'alcen per damunt la galeria que cobreix la planta baixa, més enretirada d'aquesta i de la resta de cases d'aquesta plaça. Aquesta galeria porticada està suportada per pilastres i columnes diversos. Destaquen els pisos superiors de la façana, ja que la planta baixa ha estat adaptada a un comerç. La composició de la façana és simètrica sobre dos eixos verticals, marcats per quatre balcons amb obertura única adintellada i trencaaigües; dos en el primer pis i dos en el segon pis. El coronament de la façana és amb un ràfec de barbacana. El parament és llis.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.