Casa Figueras i Galofré Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer del Coll, 13

  Coordenades:

  41.34613
  1.69707
  390996
  4578001
  08305-349
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  XIX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13305CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entre mitgeres de planta rectangular que constava en origen de planta baixa, dos pisos i golfes, però que li han afegit un pis i un terrat. Originàriament tenia una coberta de teules àrabs a dues aigües i carener paral·lel a la façana principal.
  La composició de la façana és simètrica a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa hi ha tres portals idèntics, d'alçada superior al normal, que actualment s'han adaptat a les necessitats dels comerços, mantenint la seva estructura. El nivell del primer pis està presidit per un balcó corregut suportat per mènsules amb tres obertures adintellades. En la segona planta ens trobem tres balcons d'obertura única adintellada i a les golfes tres grups d'obertures quadrades i dobles. El coronament està fet amb una cornisa suportada amb permòdols.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.