Casa Figueras i Galofré Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer del Coll, 13

Coordenades:

41.34613
1.69707
390996
4578001
08305-349
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13305CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular que constava en origen de planta baixa, dos pisos i golfes, però que li han afegit un pis i un terrat. Originàriament tenia una coberta de teules àrabs a dues aigües i carener paral·lel a la façana principal.
La composició de la façana és simètrica a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa hi ha tres portals idèntics, d'alçada superior al normal, que actualment s'han adaptat a les necessitats dels comerços, mantenint la seva estructura. El nivell del primer pis està presidit per un balcó corregut suportat per mènsules amb tres obertures adintellades. En la segona planta ens trobem tres balcons d'obertura única adintellada i a les golfes tres grups d'obertures quadrades i dobles. El coronament està fet amb una cornisa suportada amb permòdols.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.