Casa Lleó Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de Sant Joan, 3

  Coordenades:

  41.34579
  1.69923
  391176
  4577960
  08305-350
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVII-XVIII
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13326CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa, pis golfes, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
  A la planta baixa, trobem tres entrades diferents, una amb arc rebaixat i les altres dues adintellades. A la primera planta hi ha dos balcons d'obertura única, una adintellada i l'altra d'arc escarser. Destaca la llosana que és de pedra d'una única peça treballada. Actualment, no hi ha cap obertura a les golfes, però ens consta, per fotografies, que n'havia tingut alguna.
  La façana es corona amb ràfec.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.