Casa Josep Bertran i Montserrsat Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de Jaume I, 18

Coordenades:

41.34734
1.69629
390932
4578136
08305-63
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Contemporani
XX
1914
Santiago Güell i Grau
Bo
Inexistent
Si:IPA 4992
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13316CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa i dos pisos amb la coberta a dues aigües i el carener paral·lel a la façana.
De la façana, destaquen les obertures de les plantes pis: a la primera trobem un balcó corregut amb barana de ferro amb ornamentacions geomètriques i dues obertures adintellades. A la segona planta, hi ha dos balcons d'obertura única, també adintellada i amb el mateix tipus de barana.
El coronament destaca pels dos pilars laterals i un de central més ample amb ornaments florals en relleu units per balustrades decorades amb motius florals.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.