Casa Claramunt Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de Jaume I, 24

Coordenades:

41.3474
1.69616
390922
4578143
08305-64
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1905
Santiago Güell i Grau
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 4993
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13318CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular; consta de planta baixa, entresòl, dos pisos i golfes. Coberta amb terrat, del que sobresurt una caixa d'escala.
Façana composada sobre eixos verticals que manté la simetria en totes les plantes, exceptuant la planta baixa, la qual es compon de dos portals d'arc carpanell. Les obertures són adintellades amb motllures arrodonides, claus simulades i angles xamfranats, amb tres finestres correlatives a l'entresòl, balcó de dues obertures a la primera planta, dos balcons a la segona planta i coronament amb tres ulls de bou semielíptics amb barana bombada de ferro i cornisa ondulada.

També coneguda com Casa Paulina Carbó. És una de les tres cases més representatives de la producció modernista de l'arquitecte.

Sol·licitud d'obres per part de Maria Claramunt i Feliu segons projecte de l'arquitecte Santiago Güell i Grau.

MALLART i RAVENTÓS, M.L. (1982). Santiago Güell i Grau, arquitecte vilafranquí, la seva obra 1892/1920. Museu de Vilafranca, Ponència de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.