Casa Claramunt Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Plaça de Jaume I, 24

  Coordenades:

  41.3474
  1.69616
  390922
  4578143
  08305-64
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Modernisme
  XX
  1905
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 4993
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13318CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular; consta de planta baixa, entresòl, dos pisos i golfes. Coberta amb terrat, del que sobresurt una caixa d'escala.
  Façana composada sobre eixos verticals que manté la simetria en totes les plantes, exceptuant la planta baixa, la qual es compon de dos portals d'arc carpanell. Les obertures són adintellades amb motllures arrodonides, claus simulades i angles xamfranats, amb tres finestres correlatives a l'entresòl, balcó de dues obertures a la primera planta, dos balcons a la segona planta i coronament amb tres ulls de bou semielíptics amb barana bombada de ferro i cornisa ondulada.

  També coneguda com Casa Paulina Carbó. És una de les tres cases més representatives de la producció modernista de l'arquitecte.

  Sol·licitud d'obres per part de Maria Claramunt i Feliu segons projecte de l'arquitecte Santiago Güell i Grau.

  MALLART i RAVENTÓS, M.L. (1982). Santiago Güell i Grau, arquitecte vilafranquí, la seva obra 1892/1920. Museu de Vilafranca, Ponència de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.