Font de Sant Joan Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de Sant Joan

Coordenades:

41.34609
1.6985
391115
4577995
08305-65
Patrimoni moble
Element urbà
Eclecticisme
Contemporani
XIX
1866
Modest Fossas i Pi
Regular
dues piques tapades i sense aixetes.
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 4994
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Vilafranca del Penedès (C. de la Cort, 14).
Jordi Montlló Bolart

Font central de quatre cares que reposa sobre una base circular. El pedestal està format per dos trams, un de secció quadrada sobresortint de cada casc una pica semicircular encaixada entre murets que surten de cada aresta, i un segon tram de secció octogonal. Per damunt les piques s'aixeca una columna prismàtica de secció quadrada amb estucats en les cares i dentellons perimetrals. Coronada amb cos cúbic motllurat i rematat amb antefixes. En una de les cares del coronament hi ha un escut de Vilafranca i a l'altra la inscripció "Edificada en el año 1866", a la resta hi ha petites rosetes decorades.

Es construeix l'any 1866 en el marc d'urbanització de tota la plaça. Es va fer en substitució d'una font que estava adossada en una paret veïna. Dirigeix les obres Modest Fossas i Pi, arquitecte de districte. El 30 d'agost de 1866 s'inaugurà amb assistència de les autoritats religioses, civils i administradors.

BENACH i TORRENTS, Manuel (1967). Vilafranca 1865. Col·lecció "Cosas que fueron". Vilafranca del Penedès.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.