Casa Carbonell Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de la Constitució, 3

Coordenades:

41.347
1.69819
391091
4578096
08305-245
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Contemporani
XIX
1892
Josep Domènech i Estapa
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13302CF9718S
Jordi Montlló Bolart i Jordi Petit Gil

Edifici entre mitgeres de planta irregular. Consta de soterrani, planta porxo descomposta en planta baixa i entresol, i dos pisos. La coberta és plana.
Façana principal de composició simètrica sobre dos eixos verticals. La planta baixa està totalment transformada per l'ús comercial, té un porxo d'alçada singular amb dos intercolumnis amb suports de secció quadrada formats per base i fust amb mènsules i coixins de diamant. La planta superior té un balcó corregut amb barana de ferro i matxons coincidents amb els pilars del porxo i dues obertures de brancals estriats que enllacen amb els balcons ampitadors de la planta superior.
Parament del pis principal de bandes horitzontals i de la segona planta de maó vist; separats per una banda llisa delimitada per dues cornises. Coronament important amb cornisa i mènsules.

L'any 1892 es va sol·licitar el permís d'obra per a la construcció de la casa de Jaume Carbonell i Calviol, segons projecte de Josep Domènech i Estapa. Aquesta remodelació s'origina arrel de la realineació de la plaça de l'any 1878.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.