Casa Artigas Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Parellada, 11-13

Coordenades:

41.34699
1.69847
391114
4578094
08305-246
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
Modernisme
Contemporani
XIX
1872
Josep Inglada i Estrada i Santiago Güell i Grau
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 017A09000
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres fent cantonada i de planta irregular. Consta de soterrani, planta baixa i tres pisos. La coberta és plana encara que surten petits coberts complementaris.
Façana està composta asimètricament amb dos trams diferents. La planta baixa està totalment transformada per l'ús comercial. Pel que fa a la cantonada amb portals adintellats té un balcó corregut en angle arrodonit d'obertures adintellades. La primera planta té balcons d'obertura i finestres, la segona planta té arqueria exempta de finestres amb columnes dobles i la tercera planta té capitells de banda horitzontal en la línea d'impostes amb ornamentació floral.
Coronament amb cornisa i barana de terrat.

L'any 1872 es va sol·licitar el permís d'obra per a la construcció de la casa de Joan Artigas. L'any 1913 es va fer un primer projecte de reformes de les façanes de la casa d'en Ramon Tomàs i Estalella, afegint-hi un pis, segons projecte de l'arquitecte Santiago Güell. L'any 1926 va haver un nou projecte de reforma de la façana i ampliació de la casa.
L'any 1944 es van produir unes reformes a la planta baixa.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.