Casa Trabal i Tauler Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de Jaume I, 13-15

Coordenades:

41.347
1.69624
390928
4578098
08305-247
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1893
Santiago Güell i Grau
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Fàcil
Social
Privada
Parròquia de Santa Maria (C. de Santa Maria 12)
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres amb pati posterior de planta rectangular. Consta de semisoterrani, entresol, dues plantes i golfes.
La sotacoberta és a dues aigües i plana al cos posterior de galeria.
Façana principal de composició simètrica a partir de quatre eixos verticals. La planta baixa té quatre portals d'arc rebaixat, un d'ells descompost amb balcó d'entresòl i obertura de semisoterrani. La primera planta té dos balcons correguts de dues obertures adintellades cada una coronada amb trencaaigües, la segona planta té quatre balcons d'una obertura coronada amb cornisa.
Coronament amb cornisa i barana de balustrades planes.

L'any 1893 es sol·licita el permís d'obra per la construcció de la casa de Lluís Trabal i Tauler, segons projecte de Santiago Güell i Grau.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.