Casa Carbonell i Diví Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de la Constitució, 1

Coordenades:

41.34698
1.6983
391100
4578094
08305-248
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1887
Josep Inglada i Estrada i Josep Domenech i Estapà.
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13303CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres fent cantonada, de planta trapezoïdal. Consta de soterrani (ocupant en part el sota-porxo), planta porxo, descomposta en planta baixa i entresol, i dues plantes pis. La coberta és plana.
Les façanes fan cantonada i estan composades unitàriament. El porxo és d'alçada singular i de dos intercolumnis, amb suports de secció quadrada formats per base, fust i capitell. La façana interior té obertures adintellades. Balcó corregut cantoner amb una obertura al carrer de la Cort i tres a la plaça de la Constitució i finestres al carrer de la Cort.

L'any 1887 es va sol·licitar el permís d'obres per a la construcció de la casa de Joan Carbonell i Diví, en 1893 en va sol·licitar un nou permís per a la rectificació de la façana del carrer Campanar.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.