Casa Borruel i Panzano Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de la Parellada, 57

  Coordenades:

  41.34614
  1.70084
  391311
  4577997
  08305-249
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13304CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres amb pati posterior. Consta de planta baixa (desdoblada en semisoterrani i entresol) i dues plantes de pis. La coberta és de teules àrabs a dues aigües.
  Façana principal de composició simètrica a partir de sis eixos verticals amb portals d'arc carpanell emmarcats amb pedra a la planta baixa, transformada per l'ús de dependències bancàries. Obertures a les plantes superiors adintellades i emmarcades en pedra. A la primera planta hi ha un balcó seguit de dues obertures, dos balcons i finestra lateral. A la segona planta hi ha dos balcons i tres finestres. Unes cornises de pedra fan de separació entre les plantes.

  Els orígens de la casa es remunten al segle XVII-XVIII. L'any 1856 es va sol·licitar un permís per reformar la casa (segons consta a la façana). L'any 1932 es va sol·licitar, de nou, un permís per fer reformes a la planta baixa (propietat llavors de Alejandro Borruel i Panzano).

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.