Casa Borruel i Panzano Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Parellada, 57

Coordenades:

41.34614
1.70084
391311
4577997
08305-249
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Santiago Güell i Grau
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13304CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres amb pati posterior. Consta de planta baixa (desdoblada en semisoterrani i entresol) i dues plantes de pis. La coberta és de teules àrabs a dues aigües.
Façana principal de composició simètrica a partir de sis eixos verticals amb portals d'arc carpanell emmarcats amb pedra a la planta baixa, transformada per l'ús de dependències bancàries. Obertures a les plantes superiors adintellades i emmarcades en pedra. A la primera planta hi ha un balcó seguit de dues obertures, dos balcons i finestra lateral. A la segona planta hi ha dos balcons i tres finestres. Unes cornises de pedra fan de separació entre les plantes.

Els orígens de la casa es remunten al segle XVII-XVIII. L'any 1856 es va sol·licitar un permís per reformar la casa (segons consta a la façana). L'any 1932 es va sol·licitar, de nou, un permís per fer reformes a la planta baixa (propietat llavors de Alejandro Borruel i Panzano).

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.