Casa Parés Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Rambla de Nostra Senyora, 21

  Coordenades:

  41.34537
  1.70095
  391319
  4577912
  08305-244
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  XIX
  1871
  Felicià Sallent i Pujador
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5013
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13309CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular. Consta de semisoterrani, planta baixa sobreaixecada, dos pisos i golfes. Coberta de teules àrabs a dues aigües, de la que sobresurt una torratxa mirador adossada a la mitgera.
  Façana principal simètrica composada de tres eixos verticals. A la planta baixa, el portal d'accés és d'arc carpanell i finestres als costats adintellades. Presideix la planta principal un balcó corregut amb tres obertures adintellades. A la segona planta, les obertures s'organitzen en tres balcons d'obertura única adintellada.
  Coronament amb ulls de bou de ventilació i barana de balustrada ceràmica. Totes les obertures tenen un trencaaigües i sotarelleus florals.

  Edifici bessó de la Casa Girona (84) i que fan pensar que es tracten del mateix autor i època

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.