Cal Posas Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Plaça de l'Oli, 2-4

  Coordenades:

  41.34791
  1.69626
  390931
  4578199
  08305-243
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Barroc
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13313CF9708S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres que fa cantonada amb pati posterior. És de planta irregular fent una corba a la façana que consta d'un cos central de planta semisoterrani, planta baixa aixecada, dos pisos i golfes i amb un pis menys a la façana posterior, i dos cossos laterals de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües a diferent nivell i els careners paral·lels a la façana.
  Façana principal composada a partir de sis eixos verticals. La porta principal és d'arc rebaixat, amb escut centrat, i les secundàries, una adintellada i l'altra amb un arc de mig punt. A les plantes pis hi ha balcons amb obertura adintellada i d'arc rebaixat i finestres adintellades. A les golfes hi ha ulls de bou el·líptics, un d'ells transformat en balcó. Façana lateral amb balcó d'obertura d'arc rebaixat i finestres adintellades
  El coronament de la façana és amb ràfec de maó i tortugada

  BENACH i TORRENTS, Manuel (1935). "Una guía artística y monumental de Vilafranca del Penedès", dins Quaderns il·lustrats. Impremta Esteve. Vilafranca del Penedès, agost de 1935.
  BENACH i TORRENTS, Manuel (1983). El barri gòtic i els museus de Vilafranca. Museu de Vilafranca. Vilafranca del Penedès (2ª edició).
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.