Casa Artur Inglada Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Rambla de Nostra Senyora, 47

  Coordenades:

  41.34468
  1.6998
  391222
  4577836
  08305-96
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modernisme
  Contemporani
  XX
  1905
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5025
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13304CF9717N
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular; consta de planta soterrani a la part central amb una petita cava circular a un nivell inferior; planta baixa sobreaixecada i dues plantes pis. Coberta plana, sobresortint un petit cos de coberta ondulada a dues aigües adossat a la façana principal.
  Façana principal asimètrica. Planta baixa amb sòcol i parament de bandes horitzontals, porta d'entrada amb arc carpanell i finestral partit per una columna amb base, fust i capitell que es repeteixs als brancals, l'arc és carpanell i l'ampit està peraltat. Presideix la planta principal un balcó corregut amb dues obertures: una simple i l'altra doble separada per una columna amb base, fust i capitell. Les golfes i el coronament estan dividits en dos trams, el més curt amb un finestral d'arc carpanell i coronament amb cornisa formant un capcer ondulat, i l'altre amb tres ulls de bou elíptics, barbacana de fusta i ceràmica i barana de terrat feta de matxons simulant merlets amb ferro forjat entremig. Destaca la ornamentació vegetal a capitells, culs de llàntia, falses claus, etc.

  També coneguda com a casa Miró-Inglada

  Projecte de l'any 1905 per a una casa d'Artur Inglada segons projecte de Santiago Güell.

  BOHIGAS, Oriol (1971). Reseña y catálogo de la arquitectura modernista. Ed. Lumen. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.