Casa Torres i Casals Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Rambla de Nostra Senyora, 11-13

  Coordenades:

  41.34559
  1.70138
  391355
  4577935
  08305-97
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Modernisme
  XX
  1909
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5026
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13313CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres que consta de planta baixa, entresòl en part i dues plantes pis, sota coberta plana i a dues aigües, de la que sobresurt la caixa d'escala.
  Façana principal composada en dos eixos verticals de diferent alçada, amb tractament independent. Planta baixa asimètrica amb dos portals i un finestral d'arc carpanell. Presideix la planta principal una tribuna amb aplacats de ceràmica vidrada; al costat hi ha un balcó d'obertura única. A la segona planta tenim un balcó-finestra ampitat d'arc carpanell i balcó d'una obertura damunt la tribuna.
  El coronament de la façana és ondulat amb baranes de ferro forjat i textura rugosa que es transforma en bandes verticals. En el capcer, per damunt del balcó de la segona planta, hi ha tres ulls de bou. Destaca la ornamentació floral en relleu a les obertures.

  També coneguda com a casa Fortuny

  Projecte de Santiago Güell per a una casa de Maria Torres i Casals, presentat l'any 1909.

  BOHIGAS, Oriol (1971). Reseña y catálogo de la arquitectura modernista. Ed. Lumen. Barcelona.
  MALLART i RAVENTÓS, M.L. (1982). Santiago Güell i Grau, arquitecte vilafranquí, la seva obra 1892/1920. Museu de Vilafranca, Ponència de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.