Casa de la Pia Almoina Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de la Font, 4-6

  Coordenades:

  41.34694
  1.69905
  391163
  4578088
  08305-98
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Gòtic
  Modern
  Medieval
  XVIII-XX
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5027
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13321CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres d'origen gòtic amb pati central. És de planta irregular i consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs a diverses aigües i terrats posteriors del que sobresurt la caixa d'escala.
  Façana principal amb les obertures distribuïdes irregularment. A la planta baixa hi ha tres portals amb arcs de mig punt dovellats. A la planta pis, destaca una finestra d'arc conopial lobulat i una imatge del pelegrí, en una fornícula. També hi trobem dos balcons i una finestra adintellats amb els ampits, brancals i dintells amb motllures de pedra. Les obertures de les golfes consisteixen en quatre finestres adintellades. Parament de carreus regulars i coronament amb ràfec,

  També coneguda com Casa Mestre, Cal Dorda o Casa Pelegrí

  Edifici d'origen gòtic reformat l'any 1717 segons inscripció a la façana i a l'any 1918, quan es va presentar sol·licitud d'obres per reformar la façana de la casa propietat de Josefa Mestre i Carbonell, segons projecte de l'arquitecte Geroni F. Granell i Manresa.
  Fou casa del Cabildo de Barcelona i després d'una subhasta pública ordenada pel rei, va passar a la família Dorda

  BENACH TORRENTS, Manuel (1946). Biografia de la calle de la Fuente. Col·lecció Casa que fueron. Vilafranca del Penedès.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.