Casa de la Pia Almoina Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Font, 4-6

Coordenades:

41.34694
1.69905
391163
4578088
08305-98
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Gòtic
Modern
Medieval
XVIII-XX
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 5027
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13321CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres d'origen gòtic amb pati central. És de planta irregular i consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs a diverses aigües i terrats posteriors del que sobresurt la caixa d'escala.
Façana principal amb les obertures distribuïdes irregularment. A la planta baixa hi ha tres portals amb arcs de mig punt dovellats. A la planta pis, destaca una finestra d'arc conopial lobulat i una imatge del pelegrí, en una fornícula. També hi trobem dos balcons i una finestra adintellats amb els ampits, brancals i dintells amb motllures de pedra. Les obertures de les golfes consisteixen en quatre finestres adintellades. Parament de carreus regulars i coronament amb ràfec,

També coneguda com Casa Mestre, Cal Dorda o Casa Pelegrí

Edifici d'origen gòtic reformat l'any 1717 segons inscripció a la façana i a l'any 1918, quan es va presentar sol·licitud d'obres per reformar la façana de la casa propietat de Josefa Mestre i Carbonell, segons projecte de l'arquitecte Geroni F. Granell i Manresa.
Fou casa del Cabildo de Barcelona i després d'una subhasta pública ordenada pel rei, va passar a la família Dorda

BENACH TORRENTS, Manuel (1946). Biografia de la calle de la Fuente. Col·lecció Casa que fueron. Vilafranca del Penedès.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.