Finestra de la Pia Almoina Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Font, 4-6

Coordenades:

41.34692
1.69903
391161
4578086
08305-99
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
Gòtic
XV
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 5027
Fàcil
Estructural
Privada
Ref. cad.: 13317CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Finestra d'època gòtica amb guardapols o trencaaigües acabat amb mènsules esculpides amb cares antropomorfes i arc conopial lobulat, i entre els lòbuls hi ha uns relleus amb representacions d'una cara grotesca amb una boca d'on surten branques i fullatges i que Rosselló (1992) assimila a la iconografia de l'home verd, tema romà pagà incorporat a l'art medieval gòtic i romànic.
Està ubicada a la façana de la casa de la Pia Almoina, al carrer de la Font.

La Pia Almoina també es coneix com Casa Mestre, Cal Dorda o Casa Pelegrí

Fou casa del Cabildo de Barcelona i després d'una subhasta pública ordenada pel rei, va passar a la família Dorda.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.