Finestra de la Pia Almoina Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de la Font, 4-6

  Coordenades:

  41.34692
  1.69903
  391161
  4578086
  08305-99
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Medieval
  Gòtic
  XV
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5027
  Fàcil
  Estructural
  Privada
  Ref. cad.: 13317CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Finestra d'època gòtica amb guardapols o trencaaigües acabat amb mènsules esculpides amb cares antropomorfes i arc conopial lobulat, i entre els lòbuls hi ha uns relleus amb representacions d'una cara grotesca amb una boca d'on surten branques i fullatges i que Rosselló (1992) assimila a la iconografia de l'home verd, tema romà pagà incorporat a l'art medieval gòtic i romànic.
  Està ubicada a la façana de la casa de la Pia Almoina, al carrer de la Font.

  La Pia Almoina també es coneix com Casa Mestre, Cal Dorda o Casa Pelegrí

  Fou casa del Cabildo de Barcelona i després d'una subhasta pública ordenada pel rei, va passar a la família Dorda.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.