Mercat de gallines i menuts Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça del Vall del Castell, 14

Coordenades:

41.34804
1.69682
390978
4578213
08305-95
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1911
Santiago Güell i Grau
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 5024
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Vilafranca del Penedès (C. de la Cort, 14).
Jordi Montlló Bolart

Edifici públic de planta rectangular amb dues cantonades que fan xamfrà, que consta d'una única planta sobreaixecada. Coberta de pabelló de la que sobresurt una llanterna central de sis panys amb obertures adintellades i també amb la coberta de pabelló. Cos adossat a la mitgera de planta trapezoidal que consta de dues plantes.
Façanes amb les portes d'accés adintellades situades als xamfrans i accessibles a través d'escales exteriors. En els paraments més amples, hi ha finestrals formats per cinc obertures adintellades d'ampit alt. En els paraments estrets, trobem finestrals d'obertura única i situades damunt les portes.
A la part inferior, hi ha un sòcol de pedres de paredat irregular. La resta del parament és de maó vist: cantoneres, bandes horitzontals, motllurats d'emmarcament d'obertures i cornisa.

L'any 1911 s'enderroca l'antic mercat per construir el nou mercat de gallines i menuts, segons projecte de l'arquitecte municipal Santiago Güell i Grau. L'any 1912 guanya la subhasta pública per a la seva construcció en Tomàs Puig i Ventura amb la quantitat de 19.500 ptes.
El desembre de 1913 s'inaugura oficialment. L'any 1927, l'arquitecte municipal projecte una reforma amb nous mostradors.
Des del 18 de gener de l'any 1987 s'hi instal·la el casal de la Festa Major on s'exposa una mostra permanent d'aquesta.

BENACH i TORRENTS, Manuel (1977). "Els vilafranquins del segle XX", dins Notes per a la història local. Edició de l'autor.
MALLART i RAVENTÓS, M.L. (1982). Santiago Güell i Grau, arquitecte vilafranquí, la seva obra 1892/1920. Museu de Vilafranca, Ponència de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.