Casa Aixelà Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Rambla de Nostra Senyora, 18

  Coordenades:

  41.34504
  1.69937
  391186
  4577877
  08305-355
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  XIX
  Bo
  Inexistent
  Si:IPA 5019
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13302CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entre mitgeres de planta rectangular que té dues façanes: la principal a la Rambla de Nostra Senyora i la posterior, al carrer de la Palma.
  Per la façana de la Rambla, consta de planta baixa i tres pisos, amb la coberta de terrat. La façana conserva l'aspecte original exceptuant la planta baixa que ha estat transformada per ubicar-hi una oficina bancària. Destaca la tribuna amb vidriera del primer pis, desplaçada a la dreta i que ocupa dos eixos de verticalitat. A l'esquerra, trobem un balcó amb la barana ondulada, és d'obertura única amb arc escarser. En el segon pis, a l'alçada de la tribuna fa una terrasseta balconada amb dues obertures. Al costat esquerra, un altre balcó d'obertura única, però amb la barana recta i el mateix tipus d'arc. Finalment, en el tercer pis, trobem un balcó corregut amb tres obertures adintellades. Per sobre, obertures del sostre mort i coronament amb barana d'obra.
  Pel carrer de La Palma, consta de planta baixa i tres pisos. La façana està composada simètricament exceptuant la planta baixa, que té el portal d'accés desplaçat a l'esquerra. Al seu costat, hi ha dues obertures, totes d'arc rebaixat. En la planta principal hi ha un balcó corregut que ocupa tota l'amplada de la façana, amb tres obertures adintellades amb l'emmarcament motllurat i els porticons de llibret. A la segona planta hi ha tres balcons d'obertura única de les mateixes característiques que les del pis inferior, però amb trencaaigües amb una antefixa central. A la tercera planta, hi trobem tres balcons, gairebé ampitadors, ja que no sobresurten gaire. Tots els balcons tenen mènsules de sustentació.
  El parament està fet de dalt a baix amb bandes horitzontals i coronat amb una cornisa sustentada amb mènsules. Per damunt la cornisa, hi ha una barana de ferro intercalada amb pilars.

  La façana posterior dóna al carrer de la Palma número 31.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.