Casa Gusí Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Rambla de Sant Francesc, 23

Coordenades:

41.3454
1.69834
391101
4577918
08305-354
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Lúdic
Privada
Ref. cad.: 13320CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici de planta rectangular, entre mitgeres i que consta de planta baixa i dos pisos; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
La planta baixa ha estat transformada per a usos comercials i no conserva l'aspecte original. Els dos pisos tenen una distribució de la façana idèntica, amb tres balcons d'obertura única adintellada, amb baranes de ferro i porticons de llibret.
A l'espai del sostre mort hi ha unes obertures amb una mena de gelosies modernes i un coronament de la façana fet de maons vistos. El parament és llis.

Ens consta per fotografies que hi havia obertures dobles o geminades damunt de cada eix de verticalitat i el coronament era amb cornisa suportada per carteles i una balustrada. El parament era de bandes horitzontals i les obertures eren d'arc campanell, emmarcades i damunt de les del primer pis hi havia medallons decoratius.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.