Casa Rovira Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de Sant Pere, 80

Coordenades:

41.3435
1.69573
390879
4577710
08305-353
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
esquerdes i desnivellament del balcó de l'entresòl al fer l'obertura del garatge.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13304CF9707N
Jordi Montlló Bolart

Casa que fa cantonada amb el passatge Moliner, de planta rectangular i que consta de planta baixa, entresòl i dos pisos. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
Accés per un gran portal d'entrada desplaçat a l'esquerra de la façana, d'arc escarser. Al costat, a nivell de planta baixa, han fet una obertura per accés a garatge. Al seu damunt, hi ha el balcó d'obertura única de l'entresòl. En el primer pis trobem un balcó corregut de tres obertures adintellades i amb motllures. En el segon pis, hi ha tres balcons d'obertura única alineades amb les del pis inferior, també adintellades i amb motllures. El coronament de la façana és amb cornisa que amaga la canalització de desguàs.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.