Casa fundació Mas Llorenç-Pascual Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Rambla de Nostra Senyora, 39

Coordenades:

41.34499
1.70018
391254
4577870
08305-356
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1855
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13302CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular i que consta de planta baixa, tres pisos i amb la coberta de terrat pla amb torratxa.
La façana principal té una composició simètrica a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa, trobem tres portals d'arc carpanell: el central és l'accés principal, els dos restants són entrades comercials. A la falsa clau de l'entrada principal hi ha la inscripció "ANY 1855". En el primer pis destaca la balconada suportada amb carteles, de tres obertures adintellades. El segon i el tercer pis, tenen una distribució de les obertures idèntica. Seguint els tres eixos de verticalitat, trobem tres balcons cada pis, sostinguts pel mateix tipus de cartela, i d'obertura única, també adintellada.
El parament és de bandes horitzontals amb els carreus marcats a trencajunt. El coronament de la façana és amb cornisa i balustrada i acroteri central.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.