Carretera a Guardiola de Font-rubí Font-rubí

Alt Penedès
Km 10,6 de la carretera BP-2126
346

Coordenades:

41.41949
1.64307
386605
4586215
08085-470
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Contemporani
XX
1939
Regular
Es desconeix l'indret exacte on se situa la fossa. Atès que no s'hi ha efectuat cap intervenció arqueològica sistemàtica en desconeixem l'estat de conservació.
Legal
Llei 10/2009, de 30 de juny
Fàcil
Sense ús
Privada
08084A04700014
Miquel Gea i Bullich

Fossa de la Guerra Civil que apareix al Mapa de Fosses elaborat pel Memorial Democràtic amb la col·laboració de LletrA (Universitat Oberta de Catalunya) i que podem trobar al següent enllaç: http://fossesirepressio.cat/.
Aquesta fossa consta com a "Probable" en el citat Mapa i la seva fitxa explica que s'hi enterrà un soldat republicà que resultà mort en un intercanvi de trets amb les forces franquistes el 21 de gener de 1939. Fou inhumat al costat de la carretera que uneix Guardiola amb l'Avellà (BP-2126), a un quilòmetre, aproximadament, de la primera localitat.
La situació que reproduïm és la que apareix al Mapa de Fosses elaborat pel Memorial Democràtic. Tenint en compte que la fossa es considera al citat mapa com a "probable", hem d'entendre que la seva situació és simplement aproximada.
Al "Mapa de Fosas" elaborat pel "Ministerio de Justicia" (http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm) aquesta fossa no hi consta.
A aquest tipus de jaciment li és aplicable la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes.