Vinya del Jep Font-rubí

Alt Penedès
Km 6 de la carretera BP-2126
502

Coordenades:

41.44834
1.61959
384694
4589449
08085-468
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Contemporani
XX
1939
Regular
Es desconeix l'indret exacte on se situa la fossa. Atès que no s'hi ha efectuat cap intervenció arqueològica sistemàtica en desconeixem l'estat de conservació.
Legal
Llei 10/2009, de 30 de juny
Fàcil
Sense ús
Privada
Desconegut atès que és ubicació aproximada
Miquel Gea i Bullich

Fossa de la Guerra Civil on possiblement s'enterraren un capità i dos soltdats de l'exèrcit republicà que haurien mort durant els últims combats que es produiren a la zona, a principis de l'any 1939. La situació aproximada s'ha extret del "Mapa de fosses" elaborat pel Memorial Democràtic amb la col·laboració de LletrA (Universitat Oberta de Catalunya) que podem trobar al següent enllaç: http://fossesirepressio.cat/. En aquest sentit, cal remarcar que no hem localitzat el topònim "Vinya del Jep" a la base topogràfica escala 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
Aquesta fossa consta com a "Probable" en el Mapa i la seva fitxa explica que la informació, que hem reproduït més amunt, s'ha extret dels documents relatius a la "Causa General" franquista del municipi de Font-rubí, dipositada al "Centro Documental de la Memoria Histórica" de Salamanca però que administrativament forma part dels documents relatius a la "Fiscalía del Tribunal Supremo" del "Archivo Histórico Nacional".
Al "Mapa de Fosas" elaborat pel "Ministerio de Justicia" (http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm) aquesta fossa no hi consta.

La coordenades de la ubicació de la fossa són aproximades. En aquest sentit, pensem que la situació de la fossa que aparerix al Mapa de Fosses elaborat pel Memorial Democràtic pensem que és errònia, atès que apareix localitzada al nucli urbà de Font-rubí, situat al km 2 de la carretera BP-2126, mentre que la descripció de la fossa extreta de la "Causa General" explica que, probablement, els cossos foren inhumats a la vinya coneguda amb el nom de "Vinya del Jep", situada al Km.6 de la carretera que, partint de la que uneix Igualada i Sitges (Ctra. C-244) es dirigeix a la carretera que uneix Vilafranca amb Aguiló (molt a prop de Santa Coloma de Queralt), passant per Font-rubí. La carretera que unia Vilafranca amb l'Aguiló interpretem que és l'actual C-432, tot i que, de fet, no mena directament a l'Aguiló sinó a Santa Coloma de Queralt. Tenint en compte, a més a més, que la única carretera que passa directament per Font-rubí (entés com a nucli poblacional, no com a municipi) és la BP-2126, interpretem que la fossa s'ha de situar en algun punt proper al km 6 d'aquesta carretera, on hem situat la seva localització.
A aquest tipus de jaciment li és aplicable la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes.