Masset de Pareres Font-rubí

Alt Penedès
426

Coordenades:

41.44195
1.63441
385921
4588719
08085-469
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
XX
1936-39
Regular
Es desconeix l'indret exacte on se situa la fossa. Atès que no s'hi ha efectuat cap intervenció arqueològica sistemàtica en desconeixem l'estat de conservació.
Legal
Llei 10/2009, de 30 de juny
Fàcil
Sense ús
Privada
08084A00300002
Miquel Gea i Bullich

Fossa de la Guerra Civil que apareix al Mapa de Fosses elaborat pel Memorial Democràtic amb la col·laboració de LletrA (Universitat Oberta de Catalunya). Aquesta fossa consta com a "Probable" en el citat Mapa i la seva fitxa explica que s'hi enterrà un soldat republicà que s'havia perdut durant la retirada a la muntanya de Font-rubí. Sembla que fou trobat per una companyia republicana que, en considerar-lo desertor, l'afusellà. Fou inhumat en una vinya de la muntanya de l'Obaga del Maset de Pareres, a prop del camí i d'un arbre.
La situació que reproduïm és la que apareix al Mapa de Fosses elaborat pel Memorial Democràtic. Tenint en compte que la fossa es considera al citat mapa com a "probable", hem d'entendre que la seva situació és simplement aproximada.
Al "Mapa de Fosas" elaborat pel "Ministerio de Justicia" (http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm) aquesta fossa no hi consta.
A aquest tipus de jaciment li és aplicable la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes.

Podem veure la situació teòrica de la fossa al següent enllaç:

http://fossesirepressio.cat/.