Carrer de la Riera Vallirana

Baix Llobregat
Carrer de la Riera
Al tram central del carrer Major, davant de l'avinguda de la Vall del Sol
168m

Coordenades:

41.38874
1.93419
410892
4582460
08295-631
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Es tracta d'un carrer de traçat rectilini, que neix al tram central del carrer Major (davant de l'avinguda de la Vall del Sol) i acaba al carrer del Cotó (creat l'any 2005). El tram inicial compta amb una mena de placeta rectangular, tot i que no està considerada com a tal. Presenta una bona amplada, amb les voreres disposades al mateix nivell que el paviment i està disposat en un lleuger pendent en direcció a la riera de Vallirana. En l'actualitat, els edificis de la banda de ponent del carrer responen a construccions actuals, mentre que a la banda de llevant es conserven edificis de caire més original, tot i que reformats i alternats amb d'altres de nova planta. Majoritàriament són de planta rectangular amb pati posterior. Tenen les teulades a doble vessant i els careners paral·lels al carrer, i estan organitzats en planta baixa i pis, o bé dues plantes superiors, amb els paraments arrebossats. Compten amb obertures rectangulars, balcons decorats i façanes rematades amb cornises. En general, aquests edificis foren bastits entre finals del segle XVIII i mitjans del segle XX.

Pel que sembla, aquest vial fou construït l'any 1776, tot i que també hi ha la creença que es va obrir en el moment en què es va projectar la construcció de la Fàbrica de Cotó (de finals del segle XIX). El carrer fou pavimentat l'any 1950.

AMICS DE VALLIRANA (2007). La Vallirana del segle XX. Imatges i Memòria. Vallirana: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, p. 53, 55, 60, 66. SAURET I CATASUS, Jaume; GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Manuel (1989). Vallirana. Dades històriques (904-1900). Homes, fets i gents. Vallirana: Amics de Vallirana, p. 21, 273, 315, 341.