Carrer de la Riera Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer de la Riera
  Al tram central del carrer Major, davant de l'avinguda de la Vall del Sol
  168m

  Coordenades:

  41.38874
  1.93419
  410892
  4582460
  08295-631
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Popular
  XVIII
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Diversos propietaris
  Adriana Geladó Prat

  Es tracta d'un carrer de traçat rectilini, que neix al tram central del carrer Major (davant de l'avinguda de la Vall del Sol) i acaba al carrer del Cotó (creat l'any 2005). El tram inicial compta amb una mena de placeta rectangular, tot i que no està considerada com a tal. Presenta una bona amplada, amb les voreres disposades al mateix nivell que el paviment i està disposat en un lleuger pendent en direcció a la riera de Vallirana. En l'actualitat, els edificis de la banda de ponent del carrer responen a construccions actuals, mentre que a la banda de llevant es conserven edificis de caire més original, tot i que reformats i alternats amb d'altres de nova planta. Majoritàriament són de planta rectangular amb pati posterior. Tenen les teulades a doble vessant i els careners paral·lels al carrer, i estan organitzats en planta baixa i pis, o bé dues plantes superiors, amb els paraments arrebossats. Compten amb obertures rectangulars, balcons decorats i façanes rematades amb cornises. En general, aquests edificis foren bastits entre finals del segle XVIII i mitjans del segle XX.

  Pel que sembla, aquest vial fou construït l'any 1776, tot i que també hi ha la creença que es va obrir en el moment en què es va projectar la construcció de la Fàbrica de Cotó (de finals del segle XIX). El carrer fou pavimentat l'any 1950.

  AMICS DE VALLIRANA (2007). La Vallirana del segle XX. Imatges i Memòria. Vallirana: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, p. 53, 55, 60, 66. SAURET I CATASUS, Jaume; GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Manuel (1989). Vallirana. Dades històriques (904-1900). Homes, fets i gents. Vallirana: Amics de Vallirana, p. 21, 273, 315, 341.