Cal Geroni Vallirana

Baix Llobregat
Carrer de la Riera, 18
Al tram final del carrer, prop del carrer del Cotó
166m

Coordenades:

41.3886
1.93437
410907
4582445
08295-606
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 1026009DF1812N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un pati i un jardí posterior. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i pis. Compta amb un gran portal d'accés d'arc de mig punt situat en un dels laterals de la façana principal. L'emmarcament està arrebossat i pintat a mode de dovelles i carreus de pedra als brancals. La resta d'obertures es corresponen amb finestres rectangulars amb els ampits de maó motllurats. Les de la planta baixa tenen reixes de ferro amb decoració superior. La façana està rematada amb un ràfec de teula àrab i el parament està arrebossat i emblanquinat. Destaca la porta doble d'accés, de fusta amb picaporta de ferro i espiell reixat de ferro també.