Can Tramuntana
Folgueroles

  Osona
  GR-151 - Pla de l’Arumí
  Emplaçament
  A la banda sud-est del terme municipal i a l’extrem sud-oest del pla de l’Arumí, prop del torrent de Folgueroles
  580 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93191
  2.3324
  444652
  4642432
  Número de fitxa
  08083 - 28
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  En general està degradada, sobretot els volums auxiliars.
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 22814
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08082A00600012
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Masia aïllada de planta rectangular, formada per quatre cossos adossats. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb el parament principal orientat al sud-oest. Compta amb un portal d’accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra, la llinda plana i les impostes motllurades. La resta d’obertures es corresponen amb finestres rectangulars, les més notables emmarcades amb carreus de pedra i amb les llindes planes. La resta són bastides amb maons i pedra, algunes amb llindes de fusta i d’altres amb l’emmarcament arrebossat per alguna reforma. Adossat a la façana de tramuntana hi ha un cos de planta rectangular amb teulada de dues vessants, disposat en perpendicular al volum principal i organitzat en dos nivells. En origen estava destinat al bestiar, amb la part superior com a pallissa. A la banda de migdia hi ha dos volums auxiliars més, amb teulades d’un vessant i bastits amb maons i pedra. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de manera regular.

  Davant de la façana principal hi ha la cabana, de planta rectangular i assentada damunt del desnivell del terreny. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana principal, que està orientada a llevant. La part de tramuntana d’aquest parament està completament obert, mentre que la de migdia compta amb dues grans obertures rectangulars. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, amb fragments de maons. Aquesta cabana, juntament amb altres dependències agrícoles, delimita un espai de barri davant de la masia.

  L’element està inclòs dins dels límits de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

  La construcció està situada a l’anomenat veral de dalt del terme. Es tracta d’una de les antigues masoveries del mas Albareda de Sant Julià de Vilatorta, probablement bastida entre els segles XVII i XVIII.

  ARUMÍ, Pilar; AUTET, Lluís; BOVER, M. Àngels; HOMS, Maria; HOMS, Rosa; MOLIST, Bernat; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; SELLABONA, Cesca (2021). Folgueroles, batecs d’un poble. Història gràfica del darrer segle. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 93.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.08.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 d’octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació M.18.