Cal Guarda
Folgueroles

  Osona
  Bosc de la Sala
  Emplaçament
  A la banda de migdia del nucli urbà, sota el pla de les Cabres i a tocar del bosc de la Sala
  592 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93344
  2.32327
  443896
  4642608
  Número de fitxa
  08083 - 29
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Regular
  Algun grafit i obertures tapiades.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 002503700DG44C
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Masia aïllada de planta més o menys rectangular, formada per quatre cossos adossats. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta, disposat a tot el perímetre de la construcció. La vessant de llevant de la teulada és força més llarga que la de ponent, donat que integra un volum adossat corresponent a una ampliació de la construcció. Està distribuït en planta baixa i pis, amb el parament principal orientat a tramuntana. Presenta un portal d’accés d’arc escarser, amb l’emmarcament bastit amb maons i un marxapeu de pedra. La resta d’obertures es corresponen amb finestres rectangulars, amb el mateix emmarcament que el del portal. A la façana de ponent, hi ha petites finestres rectangulars bastides amb maons. La construcció és de pedra, amb la façana principal bastida amb un mur de paredat amb les juntes relligades i una cadena cantonera bastida amb maons a cada extrem. La façana de ponent presenta un revestiment arrebossat. Adossat a la banda de llevant hi ha un cos rectangular sota la mateixa coberta, que compta amb un gran portal d’arc rebaixat bastit amb maons i, actualment, tapiat i reformat. Està bastit amb pedra de diverses mides lligada amb morter i disposada irregularment. Adossat a la banda de migdia de l’edifici principal hi ha un altre volum rectangular amb teulada de dues vessants, i organitzat en dos nivells. Presenta obertures rectangulars i els paraments arrebossats. La resta de cossos que integren la construcció estan adossats a la banda de llevant i són de factura moderna.

  Altres noms relacionats amb l’edifici: cal Guàrdia, cal Guardià. L’element està inclòs dins dels límits de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

  La construcció està situada a l’anomenat veral de dalt del terme. Es tracta d’una de les masoveries del mas la Sala. El topònim de l’edifici fa referència a la feina que desenvolupava el seu habitant, que es dedicava a vigilar les terres del mas la Sala per evitar que la gent s’emportés llenya, pinyes, bolets...

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 d’octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació M.19.