Can Garbells
Folgueroles

  Osona
  GR-151 - Camí de can Tramuntana
  Emplaçament
  A la banda sud-est del terme municipal, a l’aiguabarreig del torrent de les Costes amb el torrent de can Tramuntana o de can Garbells
  606 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.92895
  2.33633
  444975
  4642101
  Número de fitxa
  08083 - 27
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 22807
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 000504000DG44A
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Masia aïllada de planta rectangular, formada per dos cossos adossats. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb bigues de fusta. Consta de planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a migdia. Aquest parament presenta un portal d’accés d'arc rebaixat emmarcat amb carreus de pedra. A banda i banda hi ha una finestra rectangular bastida amb maons i protegida amb reixa de ferro. Al pis s'obren dos finestrals balconers geminats d’arc escarser, protegits amb baranes de ferro treballat i amb els ampits de maons. També hi ha una finestra a cada costat, d’arc escarser i bastides amb maons. L’obertura de les golfes es correspon amb una petita finestra rectangular amb l’ampit de maons, reformada. La resta d’obertures del volum són rectangulars i, en general, estan bastides amb maons, amb algunes reformes. A l’interior es conserva l’antic forn de pa, bastit amb una volta rebaixada de maons i pedra. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma irregular, tot i que els pisos superiors de la façana principal estan bastits amb maons. Les cantonades estan embellides amb carreus de pedra. Adossats a la façana de ponent hi ha dos volums auxiliars de planta rectangular, reformats i destinats a les tasques agrícoles i ramaderes. Presenten una planta rectangular, amb teulada d’un sol vessant i organitzats en un i dos nivells. Compten amb obertures rectangulars i d’arc rebaixat, bastides amb maons i pedra. Estan bastits amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada irregularment.

  A la banda sud-est de la masia hi ha la cabana, reformada i assentada damunt del desnivell del terreny. És de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que està orientada a ponent. Consta de planta baixa i pis, aquest darrer concebut com a porxo. La part més destacable de la construcció és un gran arc ogival situat a la façana principal. Està bastit amb pedra i maons, integra el portal d’accés i està coronat amb uns dels pilars de maons que sostenen la coberta. El pis superior està obert als quatre vents i delimitat amb baranes de fusta. La construcció presenta la planta baixa bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada regularment. La coberta està sostinguda amb pilars bastits amb maons.

  La construcció està situada a l’anomenat veral de dalt del terme. Es tracta d’una de les antigues masoveries del mas Puigsec de Sant Julià de Vilatorta, probablement bastida a finals del segle XIX. En aquesta construcció hi havien viscut diverses famílies de masovers, tot i que des de finals dels anys 70 del segle XX quedà abandonada i s’anà degradant progressivament. L’any 1993 la compraren els actuals propietaris, que amb el temps l’han anat restaurant. La cabana que complementa la masia fou dissenyada pel mateix arquitecte que va dissenyar les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta.

  ARUMÍ, Pilar; AUTET, Lluís; BOVER, M. Àngels; HOMS, Maria; HOMS, Rosa; MOLIST, Bernat; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; SELLABONA, Cesca (2021). Folgueroles, batecs d’un poble. Història gràfica del darrer segle. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 96.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 209-210.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 d’octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació M.17.