Can Saperas
Folgueroles

  Osona
  Carrer Nou, 40
  Emplaçament
  A l’extrem de llevant del nucli antic, prop de l’encreuament amb el carrer de la Rambla i el camí de Tavèrnoles
  556 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93927
  2.32063
  443683
  4643257
  Número de fitxa
  08083 - 141
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3735702DG4433N
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres format per diversos cossos adossats, amb un espai de pati i jardí posterior. El volum principal, reformat i de planta rectangular, presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. La part més destacable de la construcció es troba a la primera planta. S’hi obren dos finestrals amb sortida a balcons simples amb les baranes de ferro decorades. Al mig de les obertures, i encastat al parament, hi ha un plafó rectangular bastit amb rajoles de ceràmica vidrada acolorida amb l’emmarcament motllurat. Està dedicat a la Mare de Déu de la Damunt, representada amb mantell, coronada i amb el Nen assegut a la falda. Ambdues figures estan envoltades per quatre angelets nus que sostenen garlandes de flors i plàteres amb fruites. El fons està decorat amb uns núvols que simbolitzen el cel i a la part inferior hi ha la inscripció “VERGE DE LA DAMUNT”. El plafó està protegit amb un voladís de dues vessants de teula àrab, amb l’estructura interior de fusta i una petita làmpada de ferro que l’il·lumina. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color marronós, amb un sòcol de plaques de pedra picada.

  El sobrenom amb el que es coneix actualment l’edifici fa referència al poeta i escriptor barceloní Miquel Saperas i Auvi (1898-1978), que juntament amb la seva dona, folguerolenca de naixement, estiuejaven en aquesta casa. De fet, l’esposa del sr. Saperas aportà la casa com a dot en casar-se i, a partir dels anys 60 del segle XX, la van habilitar com a segona residència. Anteriorment, la casa era coneguda com a can Cuní. L’entitat cultural Amics de Verdaguer es va gestar en aquest edifici a partir de l’any 1964. El sr. Saperas va ser-ne soci fundador i autèntic promotor de la seva legalització l’any 1967. Des de fa molt de temps, la casa és el punt de partida de la processó d’acompanyament de la Mare de Déu de la Damunt, que es celebra anualment per la Festa Major de Folgueroles.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 67.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 332.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.