Can Duran Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Can Duran
Camps de conreu a l'entorn de can Duran.
08156-56
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Dolent
El seu estat de conservació és indeterminat, tot i que és probable que sigui dolent.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.16. APA.
Sí, CC.AA.: 3170.
Fàcil
Sense ús
Privada
08155A001000370000PF
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Es tracta d'un jaciment arqueològic del que es té coneixement per la troballa de dos fragments de sílex, per part d'un pagès que llaurava el camp.
L'indret no ha estat mai objecte d'una intervenció arqueològica. És probable que el jaciment ja es trobi destruït (o potser només és material aïllat).

El material procedent d'aquest jaciment es troba al Museu Parroquial de Palau-solità i Plegamans.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
VENTURA, Ll. (1985) El Meu Poble. Caldes de Montbui: Caligraf.