Bòbila de Can Duran Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Camí de Can Duran, s/n, (intersecció ctra. Sentmenat), 08184, Palau-solità i Plegamans.

Coordenades:

41.58647
2.16316
430248
4604202
08156-45
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1930
Dolent
La fàbrica es troba abandonada.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 1.06. BPIM.
Sí, IPA.: 32802.
Fàcil
Sense ús
Privada
0244601DG3004S0001JT
Virgínia Cepero González

Es tracta d'un recinte format per les diverses construccions que donaven servei a la cadena de producció industrial de la bòbila (forns, assecadors, edificacions annexes).
Totes les construccions tenen les parets d'obra vista i els sostres són de teula àrab o d'uralita.
Els cossos dels forns consten d'unes voltes de canó de mig punt de maó cuit, que és on s'apilaven els maons per tal de coure'ls. Els cossos dels forns presenten possiblement un rebliment de terra i un segon mur exterior, igualment de maó cuit, cobert amb sostre de teula àrab o d'uralita, al igual que les altres construccions annexes.
En el recinte presideix, en alçada, una xemeneia de planta i secció quadrangular, feta de maó cuit i de forma troncopiramidal.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

La bòbila va ser construïda a principis del segle XX, concretament l'any 1930, segons les dades aportades pel cadastre.

ALIMBAU, M.; CASTELLS, T.; PAREDES, F. (1998) Història de L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans: 1697-1014. Qu4trepins. Quaderns de Cultura. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.