Ca l'Arimon Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Urbanització de ca l'Arimon
Es tracta d'un petita serra actualment urbanitzada. Zona de cases, carrers i camps de conreu.

Coordenades:

41.57779
2.18512
432069
4603221
08156-57
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Edats dels Metalls
Antic
Ibèric
Romà
VIIaC-VdC
Dolent
El seu estat de conservació és indeterminat, tot i que és probable que sigui dolent.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.17. APA.
Sí, CC.AA.: 3171.
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Es tracta de diversos materials arqueològics recollits durant les obres de construcció d'una casa. És material és ibèric i romà: ceràmica comuna ibèrica, ceràmica campaniana, àmfores ibero- romanes, ferros i una antefixa del s.I-II. Tot el material va ser dipositat al Museu Parroquial, però no es va realitzar cap tipus de seguiment de les obres.

El material procedent d'aquest jaciment, donat pel Sr. Jardí i l'empresa constructora Mas i Perramon, es troba al Museu Parroquial de Palau-solità i Plegamans.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
VENTURA, Ll. (1985) El Meu Poble. Caldes de Montbui: Caligraf.