Camí rural de les Torrasses Ullastrell

Vallès Occidental
Voltants del turó de les Martines, 08231
Al sud-oest del nucli urbà, enllaçat amb el camí rural que connecta Ullastrell amb Martorell
164 m

Coordenades:

41.50757
1.94541
411991
4595641
08290-122
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Antic camí rural situat a l'extrem sud-oest del nucli urbà, just on el terme municipal dibuixa una llengua en direcció Abrera, vorejant el turó de les Martines. Es tracta d'un camí de terra sense cap tractament especial, que presenta una amplada mitjana d'uns 3 metres i un pendent màxim d'un 30%, sense cap restricció de circulació en el recorregut i apte per tots els vehicles. Compta amb una longitud aproximada d'1,5 km i forma part de la Xarxa Viària Bàsica i també està inclòs al Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI). El camí s'origina i enllaça amb l'antic camí rural d'Ullastrell a Martorell, a l'alçada del salt del Sendo, tocant al terme municipal de Castellbisbal. La via marxa en direcció a ponent pel paratge de les Torrasses, alternant els termes municipals d'Ullastrell i Castellbisbal. Un cop vorejat el turó de les Martines, la via continua fins al terme de Castellbisbal definitivament.

No s'ha pogut determinar la titularitat d'aquesta via.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (2005). Inventari de camins rurals i pistes forestals del Vallès Occidental. Naturgest, S.L. (eina digital: programa GreenGest).